Zoznam povolení


  1. Potvrdenie o registrácii - na činnosti: zber, preprava, zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadu - podľa katalógu odpadov

  2. Súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov
  3. Súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov
  4. Súhlas na zhodnocovanie odpadov mobilným zariadením - BEAST 2680
  5. Súhlas na zhromažďovanie odpadov držiteľom odpadu bez predchádzajúceho triedenia