História spoločnosti Ekopal Energy
siaha do roku 1997


Jej zameraním bolo spracovanie dreva. Rozšírením činnosti o výrobu, predaj a distribúciu ekopalív, získala spoločnosť nové meno EKOPAL ENERGY s.r.o.

Hlavné činnosti:
  • Výroba ekologických palív
  • Zber a zhromažďovanie odpadov z dreva, papiera a lepenky
  • Zhodnocovanie a recyklácia odpadov mobilným zariadením
  • Výroba drevnej štiepky
  • Vnútroštátna a medzinárodná preprava voľne loženého a paletovaného tovaru