Zber a zhodnocovanie odpadov

Prevádzkujeme zariadenie na zber odpadov. Areál je umiestnený v Slovenskej Ľupči, Tehelná 1.

Odpad zhodnocujeme mobilným zariadením. Výsledkom je štiepka z drevného odpadu vyrobená mobilným štiepkovačom BEAST model 2680, ktorá je z technologického ako aj environmentálneho hľadiska vhodná ako surovina na výrobu drevotrieskovej dosky.