Ekopalivá

Výroba a predaj ekopalív

Kvalitné a čisté ekologické palivá vyrobené na Slovensku

Je jedno, aké pelety na kúrenie v peci na pelety použijem?
Naša spoločnosť vyrába pelety bukové a smrekové. Obidva typy sú vhodné do ktoréhokoľvek typu kotla na pelety. Vo všeobecnosti platí, že bukové pelety majú vyššiu výhrevnosť ako smrekové pelety, avšak rozdiel je zanedbateľný.

Pelety vyrábané našou spoločnosťou svojou kvalitou prevyšujú aj požadované parametre európskych noriem a certifikátu EN plus A1.
Aké parametre pri kúpe peliet si mám všímať?
Materiál - najlepšia je čistá drevená pilina bez prímesí, bez kôry. Pelety vyrábané z iných materiálov ako z obilnín, slamy, orechových škrupín a iných materiálov sú síce v peci na pelety použiteľné, majú však nižšiu výhrevnosť a vysoký obsah popola. Každá pec na pelety má predpísaný druh paliva, ktorý je možné v nej použiť.

Výhrevnosť - je to parameter, ktorý hovorí o množstve tepla, ktoré pelety vydávajú ked tlejú

Spalné teplo - je parameter, ktorý hovorí o množstve tepla, ktoré pelety vydávajú ked horia plameňom

Dlžka - nemali by byť dlhšie ako 45 mm, pri dlhších peletách sa v podávacom šneku dlhšia peleta (automatický podávač pelety zo zásobníka do horáku) vzprieči a oznámi poruchu.

Priemer - kotle určené pre vykuroanie rodinných domov sú stavané na 6 mm peletu

Obsah popola - údaj je v %, hovorí o množstve popola, ktorý zostane po spálení peliet
Prečo majú brikety väčšiu výhrevnosť ako drevo?
Brikety sú vyrobené z čistej drevenej bukovej piliny, majú nízky obsah vlhkosti, ktorý nedosiahnete pri dreve ani po 2 ročnom sušení. Drevená pilina je vplyvom vysokého tepla a tlaku stlačená do požadovaného tvaru, ktorým je valec alebo kváder. Tým, že je pilina zhutnená a má vyššiu hustotu ako drevo, dosahuje vysokú výhrevnosť a dlhšiu dobu horenia a žeravenia ako drevo.
Koľko brikiet spálim za zimu?
Odpoved nie je jednoznačná, nakoľko je rozhodujúca plocha, ktorú potrebujete vykúriť. Pre rodinný dom o priemere 100 m2 je potrebných cca 6 ton brikiet.
Návod ako správne kúriť briketami
1. Vytvorte ohnisko
2. Vložte do neho 2 až 3 ks brikiet. Nechajte brikety rovnomerne rozhorieť pri plnom prívode vzduchu, pokým nie je dosiahnutá požadovaná teplota ohniska v krbe, kachliach alebo peci.
3. Po dohorení plameňom, ostanú len krásne tlejúce kúsky brikiet, ktoré žeravejú a vydávajú potrebné teplo aj niekoľko hodín. Vtedy uzatvorte prívod vzduchu.
4. Takto dosiahnete najefektívnejšie využitie drevených brikiet.
Aké brikety môžem na kúrenie v krbe použiť? Záleží na tvare?
Obidva typy sú vyrobené z rovnakého materiálu, ktorým je čistá drevená pilina bez kôry a aj rovnakou technológiou. Rozdiel je len v tvare a rozmere. Do menších pecí sú vzhľadom na rozmer vhodnejšie brikety typu tehla „RUF“.
Viete mi doviezť pelety alebo brikety?
Pri odbere 1 palety pelety alebo brikety maximálne do hmotnosti 1,3 tony zabezpečíme dovoz vlastným vozidlom. Pri veľkoodbere vieme pelety doviezť vlastným kamiónom. Pri maloodbere od 1,3 tony do 8 ton dopravu zabezpečujeme prostredníctvom nášho spoľahlivého zmluvného prepravcu BK TRANS.