Cenník pelety


Cenník - pelety certifikované podľa normy EN plus A1

Čím sa odlišujeme od väčšiny výrobcov?

Všetky naše ekopalivá sú vyrobené z jedinej suroviny - čistá pilina, bez kôry a akýchkoľvek prísad!!!


Sortiment Cena za 1 t bez DPH
pri paletovom odbere
Cena za 15 kg vrece bez DPH
pri paletovom odbere
Pri kusovom odbere do 76 vriec
cena za 1 ks 15 kg vrece bez DPH
Peleta smrek - biela 230 € 3,45 € 3,60 €
Peleta buk - tmavá 220 € 3,30 € 3,45 €


Prepočet pri paletových odberoch - platí pre biele smrekové pelety pri cene 230 €/t.


Hmotnosť pelety na palete Cena za 1 paletu bez DPH DPH 20% Cena za 1 paletu s DPH
Malá 1,155 t (77 vriec) 265,65 € 53,13 € 318,78 €
Stredná 1,260 t (84 vriec) 289,80 € 57,96 € 347,76 €
Veľká 1,365 t (91 vriec) 313,95 € 62,79 € 376,64 €


Prepočet pri paletových odberoch - platí pre tmavé bukové pelety pri cene 220 €/t.


Hmotnosť pelety na palete Cena za 1 paletu bez DPH DPH 20% Cena za 1 paletu s DPH
Malá 1,155 t (77 vriec) 254,10 € 50,82 € 304,92 €
Stredná 1,260 t 277,20 € 55,44 € 332,64 €
Veľká 1,365 t 300,30 € 60,06 € 360,36 €


AKCIA!

Pri jednorázovom paletovom odbere nad 3,465 tony t. j. viac ako 3 najmenšie palety platí množstevná zľava - mínus 10€/t.

Kvalitné ekopalivá Vám dovezieme domov našou hydraulickou rukou, volajte 0905 545 905