Cenník pelety


Cenník - pelety certifikované podľa normy EN plus A1

Čím sa odlišujeme od väčšiny výrobcov?

Všetky naše ekopalivá sú vyrobené z jedinej suroviny - čistá pilina, bez kôry a akýchkoľvek prísad!!!


Sortiment Cena za 1 t bez DPH
pri paletovom odbere
Cena za 15 kg vrece bez DPH
pri paletovom odbere
Pri kusovom odbere do 76 vriec
cena za 1 ks 15 kg vrece bez DPH
Peleta smrek - biela 245 € 3,68 € 4,00 €
Peleta smrek "S" 210 € 3,15 € 3,50 €


Prepočet pri paletových odberoch - platí pre biele smrekové pelety pri cene 245 €/t.


Hmotnosť pelety na palete Cena za 1 paletu bez DPH DPH 20% Cena za 1 paletu s DPH
Malá 1,155 t (77 vriec) 282,975 € 56,595 € 339,570 €
Stredná 1,260 t (84 vriec) 308,70 € 61,74 € 370,44 €
Veľká 1,365 t (91 vriec) 334,425 € 66,885 € 401,310 €


Prepočet pri paletových odberoch - platí pre sušené smrekové pelety pri cene 210 €/t.


Hmotnosť pelety na palete Cena za 1 paletu bez DPH DPH 20% Cena za 1 paletu s DPH
Malá 1,155 t (77 vriec) 242,55 € 48,51 € 291,06 €
Stredná 1,260 t 264,60 € 52,92 € 317,52 €
Veľká 1,365 t 286,65 € 57,33 € 343,98 €


Kvalitné ekopalivá Vám dovezieme domov našou hydraulickou rukou, volajte 0905 545 905