Cenník pelety


Cenník - pelety certifikované podľa normy EN plus A1

Čím sa odlišujeme od väčšiny výrobcov?

Všetky naše ekopalivá sú vyrobené z jedinej suroviny - čistá pilina, bez kôry a akýchkoľvek prísad!!!


Sortiment Cena za 1 t bez DPH
pri paletovom odbere
Cena za 15 kg vrece bez DPH
pri paletovom odbere
Pri kusovom odbere do 76 vriec
cena za 1 ks 15 kg vrece bez DPH
Peleta smrek - biela I.trieda 300 € 4,50 € 5,00 €
Peleta smrek "S" - II.trieda 265 € 3,975 € 4,50 €


Prepočet pri paletových odberoch - platí pre biele smrekové pelety I.trieda pri cene 300 €/t bez DPH


Hmotnosť pelety na palete Cena za 1 paletu bez DPH DPH 20% Cena za 1 paletu s DPH
Malá 1,155 t (77 vriec) 346,50 € 69,30 € 415,80 €
Stredná 1,260 t (84 vriec) 378,00 € 75,60 € 453,60 €
Veľká 1,365 t (91 vriec) 409,50 € 81,90 € 491,40 €


Prepočet pri paletových odberoch - platí pre sušené smrekové pelety II.trieda pri cene 265 €/t bez DPH


Hmotnosť pelety na palete Cena za 1 paletu bez DPH DPH 20% Cena za 1 paletu s DPH
Malá 1,155 t (77 vriec) 306,08 € 61,215 € 367,29 €
Stredná 1,260 t 333,90 € 66,78 € 400,68 €
Veľká 1,365 t 361,725 € 72,345 € 434,07 €


Kvalitné ekopalivá Vám dovezieme domov našou hydraulickou rukou,
volajte 0905 545 905